Tumblelog by Soup.io
  • martynkowa
  • dawit
  • NeverlandM
  • atranta
  • misstodd
  • paja
  • tenderoni
  • Izzy721
  • spero
  • stockholmsyndrome
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
4346 8b75 500
Reposted fromtfu tfu viakarmacoma karmacoma
Znasz mnie, jestem lękowa, krótki romans to ostatnie, czego potrzebuję.
— Amir Levine i Rachel Heller - "Partnerstwo bliskości"
Sponsored post
Play fullscreen
Please watch this video to support us.
Thanks, your soup.io team :-)
Reposted byGEEK1v3bsoaodourbeauty827waplueslovanesraitirmelinkeluYarrickSchweinekloetensanitascorvax
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Zadano mi pytanie co robie po nocach, że nie śpię. Odpowiedziałam rozwijam sie, cokolwiek to dla Ciebie znaczy na danym etapie życia.
— znalezione.
1624 06f8 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
chodź do mnie
Reposted fromdjLangley djLangley viadivi divi
8070 2cf6 500
Reposted fromowca owca viadivi divi
2602 7730
Reposted frombrumous brumous viadivi divi
5640 455c 500
Reposted fromhrafn hrafn viadancingwithaghost dancingwithaghost

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viatobecontinued tobecontinued

January 09 2020

4315 9cd7 500
Reposted frommangoe mangoe viakoskoss koskoss
0708 a046 500
Reposted frometerycznie eterycznie viajamaicanbeat jamaicanbeat
Oh no, it's raining.
Reposted fromincomperta incomperta viajamaicanbeat jamaicanbeat
0904 41b3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaImmortalys Immortalys
3592 73ed 500
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viastormymind stormymind
Mam w sobie samotnika, wybacz gdy nie tęsknie, pewnie rozkładam wtedy życie na czynniki pierwsze.
— Pet Petter
Mimo to, odkrywanie przed kimś blizn jest niemal równie obnażające, co nagość. Może nawet bardziej.
— Whitney Barbetti - "Dziesięć poniżej zera"
2637 804b 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl